Rewolucja francuska wykład Notatek.pl


Historia Klasa Rewolucja Francuska Brainly Pl 49455 Hot Sex Picture

Rewolucja francuska . Oś czasu. Rewolucja we Francji . Notatka z lekcji 1. Sytuacja we Francji przed wybuchem rewolucji. 2. Stany społeczne we Francji. 3. Wybuch rewolucji francuskiej. 4. Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela. 5. Francja monarchią konstytucyjną.


Koniec rewolucji (Rewolucja francuska 5/5) YouTube

I OKRES REWOLUCJI DO POŁ. 1791 - próba rewolucji prawa. - kolory Francji - czerwony (Paryż), niebieski, biały (kolor Burbonów) przymierze króla z narodem. - VIII 1789 - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (zmieniała ustrój państwa, źródłem władzy jest naród, a celem państwa zabezpieczenia praw naturalnych człowieka.


Rewolucja francuska History Quizizz

1789 - zburzenie Bastylii 1791 - uchwalenie konstytucji 1793 - egzekucja Ludwika XVI. Francja była w czasach nowożytności uznawana za całkiem dobrze rozwinięte państwo, głównie pod koniec XVIII wieku.Brała udział w wielu ważnych wojnach europejskich oraz prowadziła politykę z koloniami.


Lekcje historii rewolucja francuska YouTube

Rewolucja francuska, Wielka Rewolucja Francuska, także wielka rewolucja - okres w historii Francji w latach 1789-1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów. Ten artykuł dotyczy Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Zobacz też: inne znaczenia. Zdobycie Bastylii, 14 lipca 1789


Rewolucja francuska wykład Notatek.pl

W takich warunkach dnia 2 czerwca 1793 roku tłum otoczył gmach obrad Konwencji, która musiała uchwalić aresztowanie przywódców „doliny" i przekazać władzę „góralom". Od czerwca 1793 do lipca 1794 roku we Francji nastąpił czas dyktatury jakobinów. Rewolucja Francuska. Dyktatura jakobinów.


Historia Klasa Temat Rewolucja Francuska Cwiczenia Wczoraj I Dzi Hot

Król dwukrotnie odrzucił wniosek. 17 czerwca, stan trzeci ogłosił się jedynym reprezentantem społeczeństwa i nazwał Zgromadzeniem Narodowym. Z czasem przyłączyła się do nich szlachta i duchowieństwo, a monarcha przewidując konsekwencje zgodził się na ich żądania.


GAXOTTE WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA obwoluta

Zdobycie Bastylii, 14 lipca 1789 Rewolucja francuska, Wielka Rewolucja Francuska [1], także wielka rewolucja - okres w historii Francji w latach 1789-1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów .


Rewolucja Francuska jak zniszczono francuską walutę

W sierpniu 1789 Konstytuanta uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela, która: a. znosiła podział społeczeństwa na stany b. ustanawiała równość wszystkich wobec prawa c. przyznawała prawa i wolności: gwarancję nietykalności osobistej prawo do oporu przeciwko niesprawiedliwości 4. We wrześniu 1791 r. została uchwalona konstytucja a.


WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA Antykwariat Kwadryga

Przebieg i znaczenie Rewolucji Francuskiej epoka: Nowożytność dział: Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne Ludwik XVI próbując ratować sytuację finansową państwa, przedstawił Zgromadzeniu Notabli projekt reformy w myśl, której stany uprzywilejowane miały zostać obciążone podatkami.


BASZKIEWICZ Jan, Meller Stefan, Rewolucja francuska 17891794

REWOLUCJA FRANCUSKA W celu ratowania finansów państwa w maju 1789 roku zwołanoStany Generalne.


Wielka Rewolucja francuska i jej prasaopracowanie Notatek.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Share Save 364 views 5 years ago Historia Lekcja historii z rewolucji francuskiej w formie notatki.


Historia Wielka Rewolucja Francuska Notatka PDF

Rewolucja francuska - przebieg, etapy. Rewolucja we Francji, zwana także Wielką lub też Burżuazyjną, jest jednym z najważniejszych wydarzeń nowożytnej Europy. Jest też często uważana za początek "długiego" wieku XIX-go. U podstaw rewolucji leżało niezadowolenie francuskiego społeczeństwa panującą w ich kraju sytuacją.


Pin by Arabella Karamba on Historia Sketchnotes, Mind map, Kids and

XVIII wiek Kalendarz rewolucyjny - data powstania, przyczyny, nazwy dni i miesięcy Dlaczego został wprowadzony francuski kalendarz rewolucyjny? Jakie było znaczenie i korzyści z jego wprowadzenia? Poznajcie nazwy miesięcy oraz dni. Rewolucja francuska - data, przyczyny, przebieg, znaczenie Ciekawostki


Historia dla Gimnazjum NAUKA ZDALNA (klasy VI) Rewolucja francuska

Rewolucja francuska wkroczyła w decydującą fazę. Ciekawostka. Nazwy ulic, placów i gmachów w Paryżu przypominały Francuzom czasy monarchii absolutnej, toteż w trakcie rewolucji przemianowano… 1400 ulic. Na przykład plac Ludwika XV zmieniono na plac Zgody. Wprowadzono kalendarz rewolucyjny i nowe nazwy miesięcy, nawiązujące.


Rewolucja francuska przebieg (linia czasu) Sciaga.pl

1/2 Historia - Rewolucja francuska -Francja za Ludwika XVI -zwołanie Stanów Generalnych -wybuch rewolucji 4 25 6 Historia - Republika Francuska Notatka z tematu "Republika Francuska" rewolucja francuska przyczyny rewolucji → po 1715r. Francja znalazła się w kryzysie ekonomicznym, zadłużenia państwa.


Rewolucja francuska YouTube

1. Francja przed wybuchem rewolucji a. Francja była monarchią absolutną b. władzę sprawował nieudolny Ludwik XVI z dynastii Burbonów c. społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany: - duchowieństwo - szlachta - stan trzeci (chłopi i mieszczanie - w tym bardzo zamożna burżuazja) d. dochody państwa nie wystarczały na pokrycie kosztów